Funkcje Zend Guard

Zend Guard jest najczęściej akceptowanym produktem do szyfrowania kodu PHP chroniącym aplikacje przez nielegalnym używaniem czy modyfikacjami. Dostawy oprogramowania piszą coraz to nowe aplikacje i problem ochrony ich pracy staje się niezwykle istotną kwestią. Dystrybucja oprogramowania testowego poprzez strony internetowe dodatkowo utrudnia kontrolę legalności ich użytkowania. Zend Guard (zwany także Zend Encoder) chroni aplikacje przed modyfikacjami czy nieuprawnionym użytkowaniem wykorzystując szyfrowanie i zaciemnianie kodu.  Najważniejsze cechy oprogramowania Zend Guard:

  • Najczęściej akceptowane oprogramowanie do ochrony aplikacji dostępne od ponad 7 lat na rynku.
  • Specjalny zespół programistów firmy Zend ciągle ulepsza produkt czyniąc go bezpieczniejszym i wydajniejszym.
  • Integracja z Zend Studio.
  • Jedyne oprogramowanie chroniące obiektowy kod źródłowy w PHP4 i PHP5.

Zend Guard składa się z 2 modułów:

  • Encoder – moduł do szyfrowania i zaciemniania kodu
  • Menadżer licencji – zarządzanie licencjami
  • Zend Optimizer – moduł uruchamiający zaszyfrowany kod

Encoder

Moduł konwertuje pliki z kodem źródłowym PHP do niezależnego od platformy formatu binarnego zwanego „Zend Intermediate Code” i właśnie te zakodowane pliki są udostępniane w aplikacji zamiast źródłowych.

Zapewnia ochronę kodu PHP (przed kopiowaniem czy modyfikacjami) poprzez szyfrowanie i zaciemnianie kodu.